Strukturerade Produkter


Det finns idag ett stort antal av arrangörer av strukturerade produkter ute på marknaden.
Vi jobbar frekvent med att analysera de produkter som ges ut, vi tittar på villkor i produkterna men framförallt på vilka underliggande marknader/index som finns att tillgå. Vi försöker alltid välja de bästa produkterna, med bäst villkor (kostnader) och vid två jämförbara alternativ tar vi alltid det med lägst kostnad till förmån för en god avkastning för kunden.
Då och då är vi tillsammans med arrangören med och tar fram en unik placering där vi själva har gjort analysarbetet och kan påverka de slutliga villkoren i placeringen.

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På