Fondbolag


Idag finns det enormt många fonder att välja på ute på marknaden. Vårt jobb är att i den stora fonddjungeln hitta de bäst presterande fonderna i respektive bransch/marknad/kategori. Energia Capital jobbar främst med aktiefonder, hedgefonder och räntefonder. Skillnaderna mellan olika fondtyper är mestadels vilka finansiella instrument fonden investerar i. Nedan visas ett urval av de fondbolag vi i dagsläget arbetar med.

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På