Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Vår målsättning är att alltid tillfredsställa dig som kund. Min ambition är att vi genom tillväxt kan förbättra vårt erbjudande till er alla. Därför önskar jag hjälp ifrån er kunder. Vi lanserar nu referensjakten.

Tävlingen pågår under oktober och november 2015.

Du som kund har möjlighet att rekommendera andra som du tror kan ha nytta av vårt erbjudande. Du kan antingen be de nya möjliga kunderna ringa eller maila oss. Alternativt att vi ringer dem.

Priser

1.a pris resecheckar till ett värde av 10 000 kr. Alternativt följa med Energia Capital på ”finansresan” under våren 2016.

2.a pris resecheckar till ett värde av 7 500 kr. Alternativt följa med Energia Capital på ”finansresan” under våren 2016.

3.e pris resecheckar till ett värde av 5 000 kr. Alternativt följa med Energia Capital på ”finansresan” under våren 2016.

 

”Finansresan” har ett värde på 5000 kr. Så vinner man får man välja på resecheckar på 10 000 kr. Eller finansresan + resecheckar på 5000 kr. Ni förstår principen.

 

4:e-10:e pris. biocheckar till ett värde på 1000 kr st.

10:e-20: e pris 1 st biocheck till ett värde på 120 kr st.

Tävlingsregler

1 ny kund(ger 1 poäng). Förutsättningen är att personen blir kund under tävlingsperioden. Den med flest poäng vid tävlingens slut vinner 1.a pris, näst flest 2.a pris o.s.v. Hamnar två tävlingsdeltagare på samma poängresultat räknas den som först fick poäng i tävlingen som vinnare.

Avseende 1.a, 2.a och 3.e pris är förutsättningen minst 10 poäng eller 1 miljon i totalt investerat kapital från de referenskunder som kunden rekommenderar till oss.

Vi kommer uppdatera aktuellt resultat/ställning i referensjakten kontinuerligt på vår hemsida.

Vill du vara anonym, så är det viktigt att du meddelar oss om detta. Då får du välja ett namn (”nickname”), så vet du vilken plats du ligger på. Men ingen annan än vi och du vet om det. Ingen publicering på hemsida eller annat forum kommer ske; innan accept från kunden inhämtats.

 

 Tävlingen är avslutad. 

 

Referensjakten

 

Vill du anmäla någon redan nu kan du göra det till Edvard Nyrén via mejl: edvard.nyren@energiacapital.se eller per telefon: 076-392 20 55.