Vår Modell


liten_sten
Personlig service

– uppföljningsmöte var 3:e månad

– månadsbrev

– Proaktivitet

liten_sten
Kunskap

-Analysteam

-Produktteam

– Utbildade rådgivare

– Erfarna rådigivare

liten_sten
Låga avgifter

-Vid olika placeringsalternativ, välja det med lägst avgifter för kund.

– Försöka plocka bort så mycket avgifter som möjligt för kund.

– Att vara det finansiella rådgivningsföretag som är marknadsledande när det gäller låga avgifter.

liten_sten
Helhetskoncept

– Finansiell rådgivning & Försäkringsrådgivning

– Ekonomi & Skattefrågor

– Juridik

– Bankfrågor(t.e.x välja den bank med bäst räntevillkor för lån)

 

 

 

 


Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På