Vanliga Frågor


Vem ansvarar för mina insatta pengar?

Energia Capital är en förmedlare och rådgivare vilket innebär att vi aldrig förvaltar något kapital. Riskerna med olika investeringar beror till största del på vilken typ av finansiellt instrument (fonder, aktier, obligationer, optioner etc) kunden placerar i. Dessa risker är inte större om man går via Energia Capital eller går direkt till den bakomliggande fondförvaltaren, arrangören av strukturerade produkten eller banken. Dina pengar finns alltid hos produktleverantören, inte hos oss. Transaktionen går alltid direkt från dig som kund till aktuell produktleverantör.

Hur tjänar ni pengar?

Energia Capital tjänar pengar genom att få en del av de avgifter produktbolagen tar ut av dig som kund. Du betalar aldrig något direkt till oss som kund här. Detta innebär att du som kund betalar precis samma avgifter om du är kund här som om du vänt dig direkt till produktbolaget. Skillnaden är att här får du kostnadsfri rådgivning, uppföljning och service för samma kostnad.

Vilka samarbetar ni med?

Energia Capital är en fristående aktör. Detta innebär att vi kan arbeta med vem som helst på den finansiella marknaden. Dock gör vi varje månad ett urval och analys av de aktörer och produkter som finns ute på marknaden och väljer de bästa. Du kan se ett urval av våra största samarbetspartners under fliken samarbetspartners.

Hur ägs Energia?

Energia Capital AB är ett privatägt aktiebolag. Samtliga ägare arbetar aktivt i bolaget.

Vilka tillstånd har ni?

  • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

Vad innebär det att Energia Capital är anknutet ombud till Strukturinvest och Svensk Värdepappersservice?

Det innebär att Energia Capital har rätt att förmedla värdepapper, till exempel struktuerade produkter så som autocalls och aktieindexobligationer under Svenskt Värdepappersservices värdepapperstillstånd. Det innebär även att kvalitetssäkringen av alla affärer som görs har ökat dels på grund av att Svenskt Värdepappersservice granskar de affärer som Energia Capital gör och dels för att rådgivningsdokumentationen kring affärerna har blivit utförligare. Att Energia Capital är anknutet ombud till Svenskt Värdepappersservice medför inte några extra avgifter för dig som kund.

Vart anmäler jag klagomål?

Klagomål anmäls i första hand till din rådgivare via telefon, mejl eller brev. Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Klagomålsansvarig.

För affärer som är gjorda under Energia Capitals tillstånd skickas klagomålet till Klagomålsansvarig – Energia Capital AB, 556784-7875, Hospitalsgatan 11, 602 27 Norrköping.

I Rådgivningsdokumentation del 2 eller 3 kan du se under vilket tillstånd affären gjorts.

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På