Drivkraften


Det som får mig att gå till jobbet varje dag är att göra bra prestationer för mina kunder utifrån deras enskilda förutsättningar. Drivkraften hos mig är att försöka hitta rätt placering vid varje enskilt tillfälle utifrån kundens behov och att göra detta till så låg kostnad som möjligt för kunden. Jag finner den största möjliga tillfredsställelsen i detta. Vidare handlar engagemanget från min sida i den dagliga utmaningen om att ”slå våra konkurrenters erbjudanden”. Efter över 10 år i branschen blir man dagligen motiverad av den ”lättja och förnöjsamhet” som finns i kundarbetet hos många av våra konkurrenter.

Om du vill betala väldigt lite för dina kapitalplaceringar och fonder…

Om du vill få en kostnadsfri förmånlig service i form av gedigna månadsaktuella uppdateringar samt personliga möten var 3;e månad samt en personlig rådgivare som du kan kontakta dygnet runt…

Om du vill få gratis juridisk konsultation och hjälp med t.ex. testamenten, avtal etc…

Om du vill få gratis skatte- och deklarationshjälp…

Om du vill få de bästa bankkontakterna med högst service, låga avgifter och de bästa erbjudandena…

Om du vill att din kapitalförvaltare på daglig basis jobbar följsamt och nära aktiemarknadens rörelser med dina enskilda placeringar i åtanke…

SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!

”VI JOBBAR HÅRDARE, MER, SMARTARE OCH BILLIGARE FÖR VÅRA KUNDER”

// Edvard Nyrén, VD

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På