Bolagsinformation


Organisationsnummer: 556784-7875
Länssäte: Östergötland
Kommunsäte: Norrköping
Registreringsår: 2009
Ägarförhållanden: Privat, ej börsnoterat
Verksamhet: Bolaget ska bedriva verksamhet avseende förmedling av försäkringar, fondandelar, finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.

För mer information besök Allabolag.se

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På