Affärsidé


Energia Capitals mission, vision och kärnvärderingar är viktiga verktyg för att upprätthålla den företagskultur som möjliggör vårt erbjudande som erbjuds till alla våra kunder.

Mission

”We will work for transparency”

Vår mission uttrycks enligt följande; vi kommer jobba för en öppen och genomlyst finansmarknad. Vårt mål är att våra ekonomiska råd ska bidra till att återupprätta samt stärka förtroende för finansmarknaden. Samma öppenhet, ärlighet och rakhet ska prägla organisationen internt samt externt.

Vision

Genom vår organisationskultur och energi vara förstahandsvalet vad gäller sparande och placeringar för privatpersoner och företag i Sverige. Med våra kärnvärderingar som vägledning ska vi, utöver framgångsrika placeringar, skapa ett mervärde för alla våra kunder. Varje kund ska känna trygghet och förtroende i samarbetet med oss och att vi arbetar för en långsiktig kundrelation.

Kärnvärderingar

Energia Capitals själ baseras på fyra grundläggande kundvärderingar som har sina rötter i medarbetarnas personliga värderingar och blir därför en naturlig del av vår organisationskultur.

Energi~Öppenhet~Lojalitet~Rättvisa

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På