Om Energia


Energia Capital är en registrerad kapitalrådgivare och försäkringsförmedlare som har sitt kontor i Norrköping. Vi ligger under finansinspektionens tillsyn. Alla registrerade aktörer är sökbara under rubriken ”Tillstånd” på finansinspektionens hemsida.

Med erfarenheter både från förmedlarbranschen och storbank så hittade vi ett tydligt behov på marknaden, tanken kring detta behov ledde sedermera till idén Energia Capital och den värdegrund bolaget har idag.

De viktigaste parametrarna i Energia Capitals verksamhet handlar om att erbjuda våra kunder de bästa produkterna i rådande marknadsläge. Vi är inte styrda av någon storbank, produktavdelning eller annan aktör utan är en fristående aktör vilket gör att vi i princip har hela den finansiella marknadens utbud att välja på.

Idén handlar också till stor del om förståelse och trygghet för våra kunder för att skapa långsiktiga relationer. Vi ger våra kunder kontinuerlig uppföljning både i form av personliga möten, månadsbrev och möjlighet till uppföljning dagligen via vår internettjänst. Vi tror att man som kund hos en aktör som ger finansiella råd måste känna förståelse för de produkter man köper, vårt motto är att ingen kund skall lämna kontoret och fundera på var man egentligen har investerat sina pengar.

Om Oss


Kontakta Oss

Anknutna Till


Besök Oss På