För dig som fortfarande har kvar innehav som ursprungligen härstammar från Navexa (ACTA) erbjuder vi nu hjälp med fortsatt förvaltning och rådgivning. Energia Capital håller löpande investerarseminarium där vi går igenom hur du kan flytta dina innehav till ny depå, hur du kan avyttra dina innehav på ett förståndigt sätt och hur du kan få kontroll över dina innehav.

Kontakta oss om du vill ha mer information och anmäla dig till nästa seminarium.