På denna blogg skriver Energia Capital kontinuerligt om händelser samt iakttagelser på marknaden och i branschen.

Nu när vi gått in i ett nytt börsår är det inte helt utan frågor. Förgående år präglades av stora skillnader mellan olika index. Svenska börsen gick överraskande bra, med nya toppnoteringar även under januari 2015. De tunga råvarumarknaderna Ryssland och Brasilien gick riktigt ”knackigt” med tanke på det kraftigt fallande oljepriset och nedgångar för basmetaller. När vi spanar på våra konkurrenter; så fortsätter de att placera och öka mot de index/marknader som utvecklats bra sista året. Det verkar som många analytiker och fondförvaltare tror att ”the sky is the limit” vad gäller börsuppgången i de ekonomier som dragit mest nytta av de penningpolitiska stimulanserna.

guld

Vi är inte lika övertygade om att uppgångarna fortsätter i den omfattning som tidigare. Situationen är komplex och ingen har facit. Ofta kommer förändringen av rådande situation smygande, från en infallsvinkel man inte på förhand kunde förutse. Jag tror dock kanske att inga större förändringar bör ske under februari. ECB och FED kommer troligen fortsätta att stimulera till vilket pris som helst. Det blir nog en lång och varm vinter i år med stöd av de penningpolitiska stimulanserna, men risk för en betydligt kallare vår om stimulanserna minskar. Det är vår övergripande spekulation avseende de finansiella marknadernas utveckling fram till sommaren.