I denna blogg försöker jag skriva lite reflektioner från sista månaden. Ingen kan alltid vara perfekt i det man gör, däremot har vi som uppgift att söka efter transparens(öppenhet, ärlighet och genomlysning) och göra vårt bästa mot våra kunder.

Vår övervakande myndighet är Finansinspektionen. I november 2013 fick vi besök av Finansinspektionen. Anledningen till deras besök vet man ej. Det kan vara en konkurrent, en före detta anställd, en kund eller en ren slump att vi påkallade deras uppmärksamhet. Finansinspektionens uppgift är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Finansinspektionen undersöker cirka 2 % av Försäkringsförmedlare och banker varje år.

I november 2014 redogjorde de för mig om sina iakttagelser i de slumpmässigt utvalda kundmappar som de noga granskat. FI kan utfärda varning, böter eller dra in tillståndet för förmedlaren eller banken.

För de flesta företag som får granskning idag(av de 2 % de hinner granska), hittar de oftast något. Se sanktionsärenden på FI. http://www.fi.se/Tillsyn/Sanktioner/

Vi fick INGEN sanktion. I november 2014 redogjorde FI för sina iakttagelser och gav tips till förbättringar.

Jag är både lättad och stolt över FI:s utlåtande.

Innebär utlåtandet att vi kan slappna av? Tvärtom vi ska alltid kunna bli ännu bättre i arbetet mot våra kunder och jobba för ”full transparens” i det vi gör på daglig basis. Våra kunder är vår värdefullaste tillgång.

Vi har som intern policy att aldrig prata illa om våra konkurrenter. Dock slutar man aldrig förvånas över hur finansbranschen i allmänhet tillåts fungera.

Bara senaste dagarna har jag försökt hjälpa mina kunder avseende en fakturor som de fått från en konkurrent till oss. Kunderna har fått en faktura på 12 st rådgivningsmöten sista året, som företaget nu vill ha betalt för. Det rör sig om tusentals kronor.

Kunderna belyser dock 3 saker som inte stämmer med detta;

  1. De känner inte till att ett sådant här avtal ingåtts.
  2. De tycker inte att de fått någon service eller hjälp under 2014(som fakturan avser).
  3. De har inte fysiskt varit på 12 rådgivningsmöten, som de nu faktureras för. I regel har inget möte förekommit.

När jag kontaktar ansvarig person på företaget så lyckas jag stryka fakturorna, utan några större bekymmer.

Det jag dock undrar är hur många kunder som trots allt betalt in? Kanske hundratals eller tusentals för en prestation som inte genomförts. Min upplevelse här är att vår konkurrent chansar, för att se hur mycket pengar de kan få in från godtrogna kunder.

I min vardag stöter jag varje vecka på liknande ärenden, dock av olika slag. Jag vill alltid försöka hjälpa till. Även om jag eller vi inte får betalt för den tid vi lägger ner, tror jag nämligen på att om du ger får du också tillbaka. Kanske du inte får det nu och kanske inte från just den kunden. Men du kanske får det senare i form att ett bra ”rykte” eller referenser(nya kunder). Det kallas för ”karma”.

Finansinspektionen är en undersökande myndighet. Det stora problemet idag är att de inte har tillräckliga resurser, då de bara hinner undersöka 2 % av företagen. Ett annat stort problem är att vilket företag som helst som tror att de kommer bli granskade av FI eller till och med blivit förvarnade om det, kan själva återkalla sitt tillstånd. Då händer ingenting, utan personerna bakom kan då lätt söka om ett nytt tillstånd hos FI.

Vi tycker att det ska vara konkurrens på lika villkor. Idag fungerar inte detta fullt ut, på grund av resursbrist hos myndigheten samt en dålig lagstiftning.

Utifrån detta är det troligt att bankerna får mer och mer makt, och att mindre försäkringsförmedlare slås ut. Däremot är det också tyvärr troligt att oseriösa försäkringsförmedlare inte blir granskade eller att personerna bakom startar nya företag med nya namn. Dessa ”oseriösa” kan således fortsätta att tjäna pengar.förstoringsglas

Det som gör att bankerna får mer makt och som i slutändan kommer hämma den fria konkurrensen är att FI egentligen inte vet hur de ska kunna hantera alla tusentals finansiella företag runt om i Sverige. Bankerna har mer eller mindre ”fri lejd” och kan ta en bot och har hundratals jurister till förfogande om det skulle behövas.

Enligt min bedömning behöver FI få mer resurser och lagstiftningen måste göras tydligare avseende vem som står bakom bolaget som har ett tillstånd. Det är inte ok att självmant kunna dra in tillstånd och starta nya bolag. Det är inte heller ok att FI bara hinner undersöka 2 % av de finansiella företagen per år.

Vi är ödmjukt stolta över att vi fick ett bra omdöme från FI. Det ger oss råg i ryggen, vi ska dock aldrig kunna slappna av.

Det vi ska göra är att i vår vardag när vi träffar kunder; uppträda med öppenhet, ärlighet, tydlighet och kundnyttan i fokus.