Den här tiden på året har vi fullt upp att hjälpa våra kunder med deklarationer. Det är en uppskattad tjänst som är kostnadsfri hos oss. Oavsett skattefråga, så ser vi till att hjälpa kunderna. Vi hjälper också till att fylla i alla blanketter K4, K 12 etc som behövs. Mycket av vår tid går åt till detta och det är aldrig besvärande.

Apropå besvärande; kan vi också varje år göra tydliga iakttagelser under deklarationstider att storbankerna är mycket passiva eller rentav nonchalanta i den hjälp de ger sina kunder.

Det händer t.ex. när en kund vill ta reda på inköpsvärden av aktier som gjordes på 90-talet i banken. Allt sådant finns naturligtvis registrerat i bankens datasystem och är ett ”knapptryck” bort för bankrådgivaren. Trots detta har vi flera exempel bara i år. Där kunderna(oftast äldre) varit på banken och önskat få hjälp om att få underlag om inköpsvärden. Bankens svar är i många fall ” vi kan inte hjälpa dig med detta”. Det kan endast bero på ren lathet och att kunden är för liten för att kunna få en sådan hjälp, enligt bankens policy.

Vi på Energia Capital vill alltid försöka att sätta den personliga servicen i första rummet, och vi vill inte ta betalt för detta. Energia Capital är ett mindre företag, trots detta ska detta inte undanta oss ansvaret att hjälpa alla våra kunder(som vill ha hjälp) i samtliga fyra delar som ingår i vårt koncept(länk).

Fat cats (Storbankerna) som redan har det bra och livnär sig på det kapital som redan finns i banken, kommer också i framtiden bli utmanade på området service (och andra områden) av Energia Capital. Vi kan aldrig bli ”mätta” och vi vill inte livnära oss på andras kapital, utan att hela tiden göra en motprestation som gör oss förtjänta att få förtroende.