Den marknad som enskilt utvecklades bäst under januari var Portugal, för våra kunder. Vi tog en position där med startdatum 8 Januari. Uppgången ”rensat” på månatlig basis var cirka 12 %. En av anledningarna till uppgången var att ECB(europeiska centralbanken) flaggade upp för ytterligare penningpolitiska stimulanser. För mer information får du gärna kontakta oss.