Under Januari 2015 informerade den europeiska centralbanken att de kommer att fortsätta stimulera den europeiska ekonomin. Vi gör bedömningen att kommande 6-9 månaderna kommer att präglas av fortsatt låga räntor och fortsatt låg tillväxt i Europa. I en s.k. ”deflationsekonomi” brukar aktiefonder/aktier vara intressanta alternativ. Vi på Energia Capital försöker att ligga steget före marknaden i positionerna för våra kunder. Det är också mer eller mindre vedertaget att aktiemarknaden ”inprisar” konjunkturen 6-9 månader innan. Med nuvarande ”deflationskekonomi” scenario funderar vi nu på vad som kommer sen; Inflationsekonomi eller ”trippeldip”. Läs mer om detta i vårt senaste månadsbrev eller kontakta oss för mer analys och information.